PROJECT DETAILS

Virac – Sale-kit

VIRAC hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực tài chính và nghiên cứu thị trường, cung cấp thông tin doanh nghiệp cũng như thông tin về các ngành tại Việt Nam. Hỗ trợ khách hàng ra quyết định đúng đắn trong kinh doanh và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Logo của Virac đã được Stormie Brand đưa vào hệ thống quy chuẩn, giúp cho nhận diện thương hiệu VIRAC trở nên rõ ràng và dễ nhận biết hơn. Bộ Sale-kit hỗ trợ bán hàng được thực hiện bởi Stormie Brand đã giúp cho công việc kinh doanh của VIRAC trở nên chuyên nghiệp và nhất quán trước từng đối tác.

THANK YOU!