PROJECT DETAILS

Virac – website

PROJECT DESCRIPTION

VIRAC hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực tài chính và nghiên cứu thị trường, cung cấp thông tin doanh nghiệp cũng như thông tin về các ngành tại Việt Nam. Hỗ trợ khách hàng ra quyết định đúng đắn trong kinh doanh và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Giải pháp thiết kế website được thực hiện bởi Stormie Brand mang tính đồng bộ với nhận diện thương hiệu Virac