PROJECT DETAILS

Traphaco – Truyền thông nội bộ

Chuỗi sự kiện truyền thông nội bộ chính là hoạt động giao tiếp nội bộ giữa Ban Giám đốc với CBNV công ty và giữa Ban Giám đốc với cổ đông công ty. Đối với Traphaco, đó là hoạt động tinh thần không thể thiếu trong quá trình hình thành và phát triển.

Hân hạnh được đồng hành như một đối tác thân thiết của Traphaco, Stormie Brand góp phần thực hiện những sản phẩm thúc đẩy hoạt động truyền thông nội bộ của công ty: Clip giới thiệu doanh nghiệp, bộ ảnh sản phẩm và hoạt động công ty, tập san nội bộ, tổ chức các sự kiện ngoại khoá,...

THANK YOU!