PROJECT DETAILS

Kim Impressive

PROJECT DESCRIPTION

Kim Impressive phát triển từ thương hiệu cá nhân của Milan Vu Kim, một nhà tạo mẫu tóc tại Prague. Với đam mê tạo nên xu hướng mới cho những mẫu tóc cổ điển.

Giải pháp hình ảnh thương hiệu do Stormie Brand thực hiện đã giúp Kim phát triển được mô hình kinh doanh cũng như thương hiệu cá nhân của mình tại Cộng Hoà Séc.