PROJECT DETAILS

HM investment

PROJECT DESCRIPTION

HM Investment là công ty hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và kết nối thương mại. Phong cách làm việc của HM Investment là sự chu đáo, đáng tin cậy trong mọi giao dịch, tư vấn đầu tư. Luôn đặt uy tín lên hàng đầu để làm tôn chỉ cho sự phát triển bền vững, HM Investment đang dần khẳng định uy tín vơi nhiều đối tác đầu tư tại thị trường các nước Đông Nam Á và Đông Âu.

Hình ảnh thương hiệu được cách điệu đơn giản bằng những đường song song mang ý nghĩa của sự kết nối và chặng đường đồng hành, phát triển dài hạn.