PROJECT DETAILS

BIDV – Ngân Hàng Bán Lẻ Tốt Nhất

PROJECT DESCRIPTION

Trong 3 năm liên tiếp, ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã được trao giải thưởng Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam. Đây là hạng mục giải thưởng quan trọng và được mong chờ nhất trong bộ giải thưởng theo quốc gia do The Asian Banker tổ chức. Giải thưởng được bình chọn cho Ngân hàng bán lẻ xuất sắc nhất đã có những nỗ lực và thành tựu trong việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân.

Stormie Brand hân hạnh được đồng hành, thể hiện hình ảnh truyền thông Ngân hàng Bán Lẻ Tốt nhất của BIDV tới công chúng.