PROJECT DETAILS

Asie Farm

Asie Farm là thương hiệu chuỗi cửa hàng nông sản chế biến nguồn gốc từ nông thôn Việt Nam. Asie Farm được thành lập với mong muốn nâng cao thương hiệu sản phẩm nông sản Việt Nam sánh ngang với chất lượng sản phẩm nông sản quốc tế.

Giải pháp hình ảnh thương hiệu và bao bì sản phẩm được thực hiện bởi Stormie Brand đã đồng hành cùng Asie Farm từ những bước đầu tiên dần khẳng định vị thế trên thị trường.

THANK YOU!