BRANDINGXây dựng nhận diện thương hiệu bắt đầu và kết thúc bằng việc thiết kế logo???

Đối với nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, quá trình xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu thường bắt đầu và chỉ dừng lại ở việc thiết kế logo. Nhưng khoan đã, hãy nhìn vào thực tế. Liệu một logo đẹp có thực sự giúp thương hiệu của bạn đi vào tâm trí khách hàng mục tiêu, giúp thúc đẩy việc kinh ..

Tháng Bảy 14